Заваръчни материали и консумативи

Заваряването е технологичен процес на образуване на неразглобяемо монолитно съединение между материали, при което в резултат на протичането на определени физико-химични процеси се осъществява химично взаимодействие на съединяваните части. Постига се чрез внасяне и необратимо преобразуване на енергия (топлинна, механична или и топлинна и механична) в мястото на съединяването. За осъществяване на заваряването са необходими източник на енергия и в повечето случаи допълнителен материал.

Телефон: +359 878 111 297
гр. Враца, бул. "Васил Кънчов" №: 122
ж.к Дъбника, бул. Стоян Ц. Даскалов N13, /срещу блок 34/
E-mail: inex.sm@gmail.com