Строителна химия

Строителната химия вече е доста предпочитан материал и намира приложение в областите, както в  жилищното и индустриално строителството, така и в големите и малки ремонтни дейности. Материалите се прилагат за хидроизолиране, производство на бетон, направа на индустриални подове, замонолитване и анкериране, корозионна защита, фугоуплътняване и еластично лепене, конструктивно усилване, покривни системи и много други.

Телефон: +359 878 111 297
гр. Враца, бул. "Васил Кънчов" №: 122
ж.к Дъбника, бул. Стоян Ц. Даскалов N13, /срещу блок 34/
E-mail: inex.sm@gmail.com