Помпи, Компресори, Генератори

Водните помпи - намират все по-голямо приложение в  леката промишленост и селското стопанство. С помощта на водна помпа вие лесно можете да  изпомпвате вода от подземен източник или резервоар за дъждовна вода, също така и да напоите градината си. Видовете водни помпи се делят на помпи за чиста вода, за отпадни води, високо напорни помпи, хидрофлори, мултифункционални помпи, потопяеми и градински помпи. Можете да направите избор отговарящ на нуждите ви.

Циркулационни помпи за отопление - явяват се основен елемент от съвременните отоплителни инсталации. С тях се постига безпроблемна циркулация на топлоносителя в цялата система, повишава се топлоотдаването и се осигурява  по-добро оползотворяване на топлинната енергията. Също така, циркулационната помпа помага за допълнително регулиране на подаваната топлина.

Компресори - Избирането на подходящ компресор за всяка конкретна работа започва с преглеждане на инструментите, които се използват - определя се необходимото на инструмента налягане и после се търси най-добрата комбинация от мобилност и капацитет. Производителите постоянно подобряват дизайна на компресорите, в резултат на което по-големите модели са по лесни за придвижване от една точка до друга. Повечето модели са с по-нисък център на тежестта, като така се намалява вероятността от преобръщане или падане.

Генератор - Това е машина, която преобразува механичната енергия в електрическа. Процесът на преобразуване е известен също като производство на електрическа енергия. Предлагаме генератори с различна електрическа мощност, според различните нужди.

 

Телефон: +359 878 111 297
гр. Враца, бул. "Васил Кънчов" №: 122
ж.к Дъбника, бул. Стоян Ц. Даскалов N13, /срещу блок 34/
E-mail: inex.sm@gmail.com