Градивни материали


Основните градивни елементи, които се влагат в една сграда, са от основно значение за микроклимата вътре и дългосрочната експлоатация. Най-общо градивните материали могат да се разделят на тухла и газобетон.

Тухла - Блок от изпечена глина, използван в строителството. В зависимост от предназначението ѝ, тухлата може да бъде плътна или с различни по форма кухини. Тя се използва в строителството при зидането на носещи, преградни стени и огради. Наричат я още глинен керамичен блок.

Газобетон - представлява лек клетъчен бетон – смес от цимент, пясък, вода, алуминиев прах и вар, подложени на високо налягане и нагряване в автоклави. Приложението на газобетона е същото, като на тухлата.

Телефон: +359 878 111 297
гр. Враца, бул. "Васил Кънчов" №: 122
ж.к Дъбника, бул. Стоян Ц. Даскалов N13, /срещу блок 34/
E-mail: inex.sm@gmail.com